View Single Post
OK, Bea, det kan jeg altså gjøre uten å måtte skrive om igjen alle dataene til sangene?

For det orker jeg ikke tanken på. Men arrayene kan altså hente dataene og gjøre de tilgjengelige, er det sånn det funker?

Jeg har aldri brukt array før, skjønner du...