View Single Post
Jeg er ikke god med array, og det er for sent for denne appen, regner jeg med. Siden jeg har lagt inn alle som integer. Er det ikke noen andre måter? Bare en formel som henter verdien, så er jeg i mål...