View Single Post
Ein tanke er jo eit array over x-verdier, slik at array[y] returnerer rett verdi. Men som Patrick er inne på lukter det av XY-problem. Kva er føremålet med substitusjonen?