View Single Post
Sleip måte å prøve å lure noen spør du meg-hade aldri tatt imot ting "nesten gratis" av andre enn nære bekjente.