View Single Post
Sitat av Arex_x Vis innlegg
Folk lærer av å sitte i fengsel. Noen lærer fort. Andre lærer ikke så raskt. Men de aller fleste lærer.
Vis hele sitatet...
Hva lærte du?
Viste du ikke att det var galt med kriminalitet før du satt inne?
Responderer du bare på straff, fordi du alltid har blitt straffet?