View Single Post
God når det gjelder
Carmex's Avatar
Har noen dommer, 3 mnd, 6mnd, og 8 mnd.

Går greit i dag, brutt med miljøet og røyker bare cannabis- Fast jobb.