View Single Post
hansker og vernebriller og ikke vær han idioten som fjerner skjermen på vinkelsliperen

søk "angle grinder accidents" på google bilder så ser du at det er fragmentert skive som er vanligst ulykke der