View Single Post

Fyll opp med vann, ha stående i garasjen, kakk hull i isen når du skal bruke den.