View Single Post
Valgfri brukertittel
meaculpaUIO's Avatar
Men hva om man ikke er på nav? Hva om man fks på papiret står uten inntekter fra noe hold?

Kan man da holdes "skatterettslig" ansvarlig for beløp under sosialhjelp satsen?

La oss si en fyr dealer smått.

Han er i karens fra Aap, kun krav på sosialhjelp.

Ingen inntekt fra nav eller andre. Ikke en del av behandling eller annen offentlig hjelp.

Han tar inn mesteparten av inntekt kontant og på krypti, og kanskje 1-2000 på vips i måneden.

Hvordan og hvorfor blir han holdt ansvarlig for de 12-24.000 han ha mottatt på vips?

Han skulle jo uansett ha krav på å beholde et beløp tilsvarende sosialhjelp, får det betydning?