View Single Post
Sitat av Myoxocephalus Vis innlegg
Dette er ikke 100% galt, men det er såpass galt at det fortjener en kraftig nyansering: I høyere utdanning har du en langt mer lærevillig studentmasse enn i skolen siden frivilligheten er langt større. Man velger selv om man vil gå videre ned studiene, og man velger helt fritt hva man vil studere. Demotiverte studenter er et problem, men det kan ikke sammenlignes med skoleleie ungdommer som møter opp fordi de må. I tillegg står universitetsprofessorer langt friere til å legge sitt eget særpreg på fagene de foreleser i, det er langt mer spissing opp mot deres eget fagfelt (om enn i mindre grad på introemner), og det er heller ingen overordnede nasjonale krav om hva som skal være pensum i de ulike fagene eller noe ønske om at alle institusjoner skal tilby det samme - heller det motsatte! Det er således veldig relevante ulikheter, og dette er noe av grunnen til at jeg steiler når folk omtaler universitetet som en skole.
Vis hele sitatet...
Siden du legger listen litt lavere enn jeg tenderer til å gjøre, har jeg ikke annet valg enn å fortsette med ytterligere nyanser.

Det er helt klart ikke snakk om folk som gir faen og er der mot sin vilje. Alle er der fordi dem ønsker å prioritere karrieren innen et kompetansekrevende virke.

Det betyr ikke at evnene og verdiene nødvendigvis tilrettelegger for effektiv problemløsning og personlig utvikling - min erfaring er dessverre at det er utbredte ukulturer helt opp i den akademiske eliten.

Særlig innen høyteknologi er også problemet med akterutseilt kompetanse og metodikk så omfattende at flere utdanninger ikke faktisk gir kompetanse innen fagfeltet som er yrkesmessig relevant.

Nå har jeg ikke en gang gått inn på giftig konkurransekultur og negativ dynamikk studenter imellom.

Så enda du ikke får den typiske ungdomsskolebøllen, står jeg ved min påstand om at dette forblir en avgjørende del av videre utdanning og yrkesliv