View Single Post
o shit waddup
Jeg kan ikke forstå at de skal lære noe om demokrati ++ i dette faget som de ikke kunne lært i de allerede nedstrippa fagene historie og samfunnsfag (og til en viss grad religion).