View Single Post
Skattemessig fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted er regulert i skattelovens §6-44, med videre bestemmelser i FSFIN §6-44-1 til §6-44-15. Reisen du ønsker fradrag for er definert som er en yrkesreise etter FSFIN §6-44-11 tredje ledd bokstav B og §6-44-13 første ledd bokstav A. Så lenge du betaler reisen selv og bruker privat bil har du derfor rett på fradraget slik jeg tolker loven her.

Spørsmålet du heller må stille deg er om du kvalifiserer til fradrag overhodet, da fradraget først får virkning når du overstiger kr. 23 900 regnet etter statens kilometersatser. Det er en del sære bestemmelser her, men måten dette beregnes på står beskrevet i FSFIN §6-44-1 og §6-44-2. Dersom du mener at du samlet sett kvalifiserer for fradraget, bør du ringe Skatteetaten og høre hva de krever av dokumentasjonskrav for at du skal kunne kreve fradraget.

Håper dette er til hjelp