View Single Post
Dette varierer avhengig av typen utdanning, men hovedregelen er at du ikke får fradrag. Se nærmere i skatte-ABC, det kan tenkes du finner en veiledning der. https://www.skatteetaten.no/rettskil....001/S-21.002/