View Single Post
Jeg ville si nei.
Dette er ikke noe arbeidsgiver har beordret deg til eller inngår i kontrakten din.

Men jeg ser jo argumenter for, da det er i arbeidsgiver interesse, siden de allerede dekker utdannelsen. Og du gjør dette istedenfor jobb.

Men tror du skal slite med å overbevise skatteetaten.