View Single Post
(egentlig ikke)
Relevant's Avatar
Dette er noe du må ta med legen din, vær veldig skeptisk til svarene du har fått her.