View Single Post
Leverte dokumentasjon på våpenskap sammen første søknad, på de to neste trengte jeg ikke å levere da det var registrert allerede.

Så anbefaler og kjøpe våpenskap med engang og levere dokumentasjonen sammen med våpensøknaden.

Da får du vanlig saksbehandlingstid. Og slipper og levere ettersende dokumentasjon.

Anbefaler og tenke over hva slags jakt du har tenkt å bedrive slik at du kjøper stort nok skap. En hagle, en jaktreifle og kanskje en 22 eller annet småkalibret tar litt plass + ammo, renseutstyr, kikkerter, sikte osv så har du fort fylt opp skapet.

Hvis du har liten plass kan du kjøpe ett til sluttstykkene/forskjeftet og.

Huske at skap under 200kg må boltes fast. Eller var det 300.