View Single Post
Nei, men det kan være en fordel da det vil ta kortere tid før du kan få tillatelsen utlevert og du kan kjøpe våpen. Du kan vente til søknaden er godkjent, men du får ikke utlevert tillatelsen eller lov til å kjøpe et våpen før skap er på plass.