View Single Post
Jeg "trengte" ikke våpenskap for å få godkjent søknad. Kryssa bare av for at jeg hadde og at våpenet skulle bli lagret i godkjent våpenskap.
Til og med da politiet var her på husinspeksjon sa de ikke noe på at hagla lå på stuegulvet.