View Single Post
Utvikler, merk at jeg ikke skriver f.eks JAVA/NET Utvikler da dette blir for smalt.

10års erfaring, ingen utdanning. Selvlært mao. og kan alt mulig fra ende til annen.
Årslønn ca. 1 mill. + 6 ukers ferie.

Medeier i flere selskap osv.

Røyker som en svamp, men jeg sliter da ikke med likegyldighet osv.