View Single Post
Det er ikke lov å si at man kjenner vedkommende fra sin arbeidssituasjon som klient, pasient eller hva det måtte være. Bare det i seg selv er å bryte taushetsplikt og kan føre til at man mister både jobb og lisens.

Å dele privat og sensitiv informasjon om deg som klient går over alle grenser både juridisk og etisk og jeg håper du klager skriftlig både til sjef og fylkesmann. Få hjelp til å formulere klagen så konkret og detaljert som mulig sånn at det tydelig kommer frem hva som har skjedd.

Også utrolig trist at når du endelig tør å åpne opp å si noe om hvordan du har det og får en følelse av at dette faktisk hjelper ( som det jo gjør) og så i etterkant får du denne opplevelsen.

Dette menneske har ingenting i en sånn jobb å gjøre og bare vit at dette ikke er vanlig.