View Single Post
Jeg tror det er mange av skeptikerne som ikke vet hva en vaksine er.

En vaksine består av døde eller svake virus som tilføres kroppen for at kroppens immunforsvar skal bygge opp motstandsdyktighet mot viruset. En vaksine er dermed pr definisjon mindre farlig enn selve sykdommen vaksinen skal beskytte mot. "Friske" virus er nødvendigvis farligere enn døde eller svake virus. Allikevel vil mange heller få sykdommen enn vaksinen.