View Single Post
Sitat av Jokkerella Vis innlegg
Takk, det her var jeg ikke klar over så setter pris på at du deler. En overfladisk kjennskap eller ikke har vel lite og si da en ikke kan konkludere med at det ikke finnes langtidsvirkninger på denne vaksinen, det kan verken du, jeg eller WHO si noe om fordi det ikke finnes noen studier som en kan peke til da 'vanlige' vaksiner ikke utvikles i ett kappløp og gjerne bruker flere år på undersøkelser og risikovurderinger i motsetning til denne.
Vis hele sitatet...
Nei, og du kan ikkje vite at du ikkje får ein takstein i hovudet i det du går ut døra i morgon. Du kan derimot vite at Noreg stortsett er eit sivilisert land, der slikt er sjelden, fordi vi har eit samfunn som stiller krav.

Forskarar som har vaksiner som spesialfelt har gjerne kunnskap om vaksiner som bruker identiske mekanismer, og korleis langtidsvirkningene av dei er. Difor kan ein sei med ganske god grad av sikkerheit at det er på eit akseptabelt lågt nivå, og at sjukdomen har større uheldige langtidsvirkninger for befolkinga som heilheit.

Om du møter ein person som aldri har spist tomat før vil du ikkje tenke at det er ein risiko å gi vedkommande ei brødskive med makrell i tomat - sjølv om vedokmmande aldri har prøvd tomat før...
Sitat av Jokkerella Vis innlegg
Er derfor litt i det spekulerende hjørnet på hvorfor det er 'så smittsomt' til tross for at jeg ikke har sett noe smitte der det absolutt burde være det. - Det her er ingen konklusjon, så ikke ta det i betrakning for en avgjørelse, men jeg spekulerer.
Vis hele sitatet...
Dette er endå meir argumentasjon ut frå eigen ignorans.

Det har ikkje vore mykje smitte i samfunnet. Det har vore ein del i enkeltmiljø, t.d. Bergen sitt utbrot i studentmiljøet, eller den famøse bussturen. Men generelt har det vore å smitta - og tiltaka med å redusere kontaktflatene folk har fungerer.
Det har litt med innsatsen ein legg i det å gjere. No er verda i den situasjonen at vi kan gjere ting vi vanlegvis ikkje gjer, t.d. å starte produksjonen før vaksina er godkjent - fordi det er verdt veddemålet fordi det sparer tid seinare om testinga gir tommel opp. Vi kan settje meir ressursar på forskninga som må til, og i praksis er ikkje finansiering av slik forskning eit problem akkurat no, i motsetning til ein normalsituasjon, der forskninga må konkurere mot andre forskningsaktiviteter på samme fagfelt.

Så igjen argumenterer du delvis ut frå eigen ignorans.