View Single Post
Sitat av Jokkerella Vis innlegg
Mitt spørsmål er hvordan kan du vurdere risiko for noe som utvikles i skrivende øyeblikk og som skal gis i all hast? Vær så snill og gi meg dine kilder.
Vis hele sitatet...
Vaksinene er ferdigutvikla. Dei undergår testing no.

Testinga er inndelt i fleire faser:
  1. Gi vaksina til få personer, og sjekk at dei ikkje kreperer. Det utelukker stortsett kun svært alminnelege bivirkninger.
  2. Gi vaksina til litt fleire, og følg med på bivirkninger.
  3. Gi vaksina til titusener, og følge med på bivirkninger.
Forutsetninga for å begynne på kvar fase er at du har kontroll på resultata fra forrige fase. I fase 3, som er den ein del vaksiner gjennomgår no, tester du den på så mange at det vil dukke opp ting. Elles friske tredveåringer får brått infarkt, utan ei klar årsak, også viare. Då må produsenten finne ut om det er ei bivirkning av vaksinen, eller har andre årsaker.

Når fase 3 er over, eller har komt langt nok, kan nasjonale legemiddelverk gi godkjenning til bruk. Godkjenninga kan vere avgrensa til å t.d. gjelde kun friske personar utan underliggande sjukdomer, enkelte aldersgrupper, forutsettje spesifikk oppfølgjing e.l.

På det stadiet meiner altså forskarar at vi har godt nok grunnlag til å sei at nytteverdien er større enn bivirkningene med god margin.

For å snu på spørsmålet: gitt at du har så overfladisk kjennskap til vaksineutvikling - korleis kan du sei noko om risiko?