View Single Post
(egentlig ikke)
Relevant's Avatar
Personlig så liker jeg ikke tanken på å utsette meg for ukjente ettervirkninger av en vaksine, men på grunn av det kaoset covid har ført til i samfunnet, alle som har dødd, blitt skadet og økonomisk ruinert, så velger jeg å satse på vaksine.