View Single Post
Om man har ADHD er det vell ikke uvanlig og være litt glemsom og glemme av hvor man legger ting av og til?
Har du tidligere historikk med rus?