View Single Post
Du har fått greie svar, fungerer det ikke så bytt. Dessverre er det ofte sånn at det ikke er alle behandlere som er like flinke og som en passer med. De er tross alt offentlig ansatt og da blir de gjerne værende selvom de gjør en slett jobb. Vært gjennom min andel behandlere og holder nå på min andre psykiater som fungerer. For det reiser jeg også et stykke i stedetfor å bytte. Det er også fritt sykehusvalg så jeg får dekket reiseutgifter. Sier ikke at du nødvendigvis skal gjøre det men det er en måte å gjøre det på.