View Single Post
Nei og hørtes rart ut. Jeg og kan hjelpe legen min med tekniske oppgaver, men det er som regel etter at vi er ferdige med meg.

De private har ofte lang ventetid så fortsett og gå til dps, mens du venter.

Skjønner det kan være vanskelig, men kanskje du skal skrive ned posten her på ett ark også fortelle behandleren dette. Kan hende dere begge har blitt for godt vant med hverandre. Og da kan det være vanskelig og se eller ta opp problemer.