View Single Post
Desverre så må jeg si at det enda er såpass tabu at basert på min 40 år levde liv sin erfaring så er det lurest å holde sitt bruk mellom minst mulig personer. Kun deg dealeren og nærmeste venner.

Jeg f.eks har vært ærlig om mine eksperimenter til arbeidskolegaer tidligere å det sprer seg som ild i tørt gress hva jeg holdt på med. Heldigvis jobber jeg ikke der lengre.