View Single Post
Jeg vil tro at å kultivere flein "naturlig" er en helt annen sak en å kultivere den kunstig ihvertfall.