View Single Post
Sitat av erk45 Vis innlegg
Det er to problemer med dette. For det første truer ikke vedkommende med noe straffbart, det er som du skriver ikke vedkommende som skal pine deg i helvetet til evig tid. For det andre opplever du åpenbart ikke trusselen som troverdig, selv om du skriver det er meget ubehagelig.

Lovteksten, straffeloven paragraf 263, sier noe om akkurat dette: "Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år".
Vis hele sitatet...
Nå gir jeg deg to scenarioer, der jeg synes begge er like ille:

- Jeg har en venn (jesus/gud) som jeg vil at du skal betro deg til.
Så du vil ikke betro deg til han?
Da vil han sørge for at du blir torturert og brent til døde.


- Jeg kjenner en person som torturerer folk i en kjeller (Frank). Nå skal jeg lese et utdrag fra en tekst han har skrevet/noen andre har skrevet. Hvis du ikke vil høre på meg eller tro på det jeg sier, vil du bli torturert i den kjelleren.


Begge er like fullt en trussel. Forskjellen er at den første har blitt godtatt i samfunnet fordi det er såpass mange som bruker trusselen, og den har mistet sin tyngde. Men det er like så fullt i mot loven som trussel nr. 2.

Kristne som misjonerer og oppsøker kulturer som ikke er kjent med kristendom, og bruker trusler som den første jeg eksemplifiserte med utførerer en helt åpenbar straffbar handling. La oss si det kommer noen lugubre folk til landsbyen din og truer med torturering, lemlestelse, ødelagte avlinger og barnedød. Du veit ikke hvem denne jesus/gud er, så det eneste du kan vite for sikkert er at noen personer truer deg på alt du har og eier; mat/hjemmet ditt/ livet ditt/etterkommerne dine osv.

Det er selvfølgelig like fælt om disse misjonererne ankom i andre uniformer og snakket om en gærning med navn Frank som også straffet med tortur og lemlestelse.

Religion er såpass utdatert at det ville vært en fornøyelse om en slik trussel ble utprøvd i rettsystemet. For om det ikke er straffbart, er det i hvertfall moralsk forkastelig.
Sist endret av Molekev; 17. mai 2017 kl. 23:33.