View Single Post
Kan noen hjelpe meg å tolke dette svaret fra skatteetaten?

Fikk avslag for 2016 pga en pengegave fra familie som de vurderte at førte til "tilstrekkelige midler til et "nødvendig, nøkternt underhold"", og brev om "Varsel om endring av skattefastsettingen for 2016". Jeg aksepterer selvfølgelig avslaget, men skjønner ikke helt hva det innebærer.

De skriver:
"Etter skatteforvaltningsloven § 12-1 (1) kan skattemyndighetene endre din egenfastsetting når fastsettingen
er uriktig. Skattekontoret har etter § 12-1 (2) vurdert om det er grunn til det, og kommet til at din egenfastsetting skal endres."

Ved evt merknader:
"Vi ber om at du svarer innen 27.03.2018. Dersom vi ikke mottar svar innen fristen, vil egenfastsettingen
endres ved at det ikke gis skattebegrensning for inntektsåret 2016."

Er det slik å forstå at ingenting endres, jeg bare får ikke skattebegrensning/tilbake skatt for 2016?