View Single Post
Rådfør deg med advokat, men i en slik situasjon er ofte det beste for din del og ikke gi dem mer materiale de kan bruke mot deg. Ikke ulovlig å ikke huske.