Tråd: Anti-hacking
View Single Post
Ridder av 1. klasse
717
Mange er veldig opptatt av å sikkre maskinen sin, men hva med å prøve å stoppe trafikken før den når maskinen.
Du kan jo se litt på IPS (intrusion prevention system), hvis du er redd for maleware.