Tråd: Anti-hacking
View Single Post
Gyps africanus
vidarlo's Avatar
Crew
Det viktige er at du er klar over kva du held på med, og kan verktøya du forsøker å bruke.