View Single Post
Lang ventetid er helt vanlig i psykiatrien i Norge dessverre. Det er mulig ventetiden vanligvis er kortere hos privatpraktiserende psykologer. Har ikke opplevd så lang ventetid mellom timene hos (privat) psykolog, men mulig det er annerledes når man går til psykiater. Det er nok en grunn til at du ikke har neste time før om to måneder, psykiateren har nok ikke kapasitet og nok av pasienter å behandle. Du kan eventuelt si ifra om at du kan komme til ledig time på kort varsel om det skulle dukke opp en ledig time?

Du er ikke teit som ønsker oppfølging. Helt rimelig at du ønsker tett oppfølging og kort ventetid mellom timene. Jeg ser for meg at en lege/psykiater kommer enda mer til kort enn en psykolog vil gjøre. Finnes der ikke andre tilbud i kommunen din hvor du kan få samtale med for eksempel en sosionom, miljøarbeider eller psykiatrisk sykepleier? Snakk med psykiateren om alternativer og muligheter.