View Single Post
Dette gjelder ikke et ordinært skatteoppgjør der en får redusert skatt basert på hvilke fradrag man er berettiget til, slik som renter, kjøring til jobb og evt. tap på investeringer.

Dette gjelder for en person som har hatt svært lav inntekt grunnet langvarig sykdom utover sykepengeperioden på 12 måneder og av den grunn har fått svært lav inntekt i AAP. Sist år var første året på AAP men det var en måned eller to med sykelønn på starten av året slik at total inntekt tippet rett over 200 000 for 2018. Spørsmålet er om hun vil ha rett til å få skattebegrensning pga lav inntekt forrige år? Pga uforutsette hendelser må hun gjøre noen grep med økonomien får å få ting på skinner nå, og den planen fordrer at hun kan være sikker på om hun får tilbake skatten hun betalte ifjor nå til sommeren.

Det er jo flere som har søkt om skatteavgrensning i tråden og som har fått innvilget men er det noen som har hatt inntekt rundt 200 000 og fått tilbake skatt? Så noen på 140 ish. Noen høyere?

Vi forsøkte å snakke med skatteetaten og en økonomisk rådgiver på nav, på skatten så fikk vi aldri rett person som kunne svare bare havnet på svarere og sentralbord og fyren på nav viste ikke hva som var øvre grense på dette. Fint om noen vet svaret eller kanskje selv har erfaring på hva utfallet ble med inntekt rett over 200 000.
Sist endret av random67489; 17. januar 2019 kl. 22:55.