View Single Post
Sitat av MightyUnknown Vis innlegg
I tilfeller hvor skattetaten finner at man misbruker denne muligheten så kan du få restskatt og eventuelt bli anmeldt til politiet..
Vis hele sitatet...
Det er ikkje misbruk med mindre ein oppgir feil tal i sjølvmeldinga. Stortinget har vedteke skatteavgrensning ved låg inntekt, og det er ein del av skatteregelverket på linje med resten av regelverket skatteetaten held seg til.
Sist endret av vidarlo; 13. august 2018 kl. 07:45.