View Single Post
Tror ikke skatteetat har innsyn i eventuelle bankinnskudd på malta-er vel og lov på at dobbelbeskattning ikke skal skje.