View Single Post
86% av 243 reviews på Realself sier hvertfall at det var worth it.

Rogaine er også mye brukt.