View Single Post
Gyps africanus
vidarlo's Avatar
Sitat av kampspurv Vis innlegg
ok..
problemet er.. hvordan skiller man de to typene migrasjon.
litt retorisk.. for man gjør vel en rimelig dårlig jobb med å skille det?
Vis hele sitatet...
Det er jo ein del aktører i debatten som ikkje ynskjer å skilje det; dei vil framstille begge grupper som økonomiske migranter som kun er på jakt etter eit betre liv. Også har du dei som ikkje forstår skilnaden, og sauser det sammen. Førstnemde er jo hovudsakleg innvandringskritiske miljø, mens sistnemde finn du over heile skalaen. Det er ein debatt som er prega av mykje relativt misforstått begrepsbruk.
Sitat av kampspurv Vis innlegg
brannfakkel: mesteparten av de(svake) som faktisk trenger hjelp blir igjen i nærområdene og dauer der. de som kommer hit er de mest ressurssterke med spisse albuer og som har trampet over lik for å nå hit.
Vis hele sitatet...
Jepp, men samtidig kan dei ha behov for beskyttelse. For å ta ein analogi: det er ingen tvil om at det var dei meir ressurssterke som kom seg til Sverige og England under WWII - og det er heller ikkje tvil om at Tyskland meinte alvor med dødsstraff for å stikke av. Situasjonen er ikkje direkte samanliknbar, men prinsippet er.
Sitat av kampspurv Vis innlegg
tidligere har vi diskutert pris. en fullintegrert syrer koster et par mill her.
hvor mange hadde de millionene gitt et godt tilbud "der nede" gitt at sleipe mellomledd IKKE hadde stappet 98 % av uhjelpen i egen lomme?
Vis hele sitatet...
Gitt at statane i nærområda har ressurser nok til det. Det krev trass alt eit fungerande samfunn i utgangspunktet å kunne brødfø ein million ekstra - sjølv om rekninga vert betalt av andre. Forøvrig ser det jo ut til at dei som preiker om å hjelpe i nærområda gjer relativt lite av det i praksis. Mange, meg inkludert, tolkar det som ei raud sild; ein avledningsmanøver.
Sitat av kampspurv Vis innlegg
eller røde kors usa. samlet inn noen milliarder til haiti. bygde 10-15 hus for dem.

https://www.propublica.org/article/h...-built-6-homes
Vis hele sitatet...
Det er neppe heilt sant.

Det har gått mykje pengar til sjukehus, midlertidige bygninger o.l. Det sagt, så tar jo artikkelen opp gyldige poeng, som det å ha kompetanse på nødhjelp.