View Single Post
Jeg undrer meg stadig over hvor mye lite analyserte verdier og holdninger som blir presentert for befolkingen, et salgs konsekvens regnskap kan man ses i sammenheng.

Større institusjoner og instanser har en mer eller mindre reel påvirknings kraft i samfunnet, berettiget eller ikke.. hvor det ikke virker som det ikke har vert et svev av filosofiske vurderinger før de mener noe offentlig.
jeg spør meg selv relativt ofte hvordan har disse menneskene eller instansene kommet fram til eller resonert seg fram til det de presenterer ?

Hvor er de som skal tenke de ''dype'' tankene, resonere seg fram til de beste mulige strategiene, vurdere og reflektere verdier i det kollektive samfunnet.

En frase som jeg har plukket oppi, er at ''det går inflasjon i alt'' også grunnleggende gode verdier, holdninger og intensjoner. jeg syns begrepet passer ganske bra og tror det kan beskrive et verdens bilde som sjeldent kommer fram. eller blir tiet av de gode holdningene og verdiene vi har en del av i norge. ( ja med liten n som norge fortjener i dagens situasjon)

Se Fabians siste uttalelse hvor han må beklage at han ytret hva han mente.. noen må forsvare dette, ellers vil vi bomme totalt. det er her jeg mener Filosofene må på banen.. stig fram våre snåle stille tenkere, grip vår verden vi trenger dere..

Er du Filosof er tiden for å rope ''hva faen'' og følge det opp..for Filosofenes egen rolle i samfunnet.
om ikke annet for oss andre som må ta seg til andre gjøremål eller kanskje ikke har de dype tankene. eller bare sitter med en følelse av at her blir vi bedratt..

snurr freaking..