View Single Post
Sitat av Uflaks98 Vis innlegg
Jeg har ingen anelse, og grunnen til at det er så lite informasjon er fordi det er de tingene jeg ble fortalt- som gjorde at jeg satt igjen med spørsmål. Dette er nå noe vi har gått videre fra, så jeg kan jo selvfølgelig ta det opp igjen men tenkte det var lurt å spørre litt her først om det bare var jeg som har tolket det feil eller ikke..

Testen var rimelig stor, og tok mange timer å gjennomføre totalt. Det var mange spørsmål, mye ja/nei rundt spørsmål. Evt. Ja svar måtte dekkes med eksempler for å telle.

Oppsumm1eringen jeg fikk var rett og slett at jeg scoret høyt på de tingene jeg har nevnt ovenfor, uten å egt få noen forklaring på hva det innebærer. Behandleren min har et samarbeid med et større team hvor de diskuterer alt som skjer på alle timene sammenlagt, om de legger til annen informasjon jeg har gitt dem tidligere for å komme til en konklusjon vet jeg ikke.

Dette er jo da offentlig sektor, altså DPS. Hvor seriøse og flinke dem er vet jeg heller ikke, da jeg bare har gått hos dem i et år.

Glemte å legge til at jeg heller ikke ser på dette som en unnskyldning, da jeg aller helst vil få skyvet dette under "teppet" og glemme det.
Alle slike ting, om dem kommer ut skaper mye hets- har merket det bare ved å være i visse systemer, man blir dømt for absolutt alt. Så jeg vil ha så lite titler som mulig.
Vis hele sitatet...
Psykologen din skylder deg en skikkelig god og grundig samtale rundt temaet. Det er langt fra sikkert at psykologen i det hele tatt har hatt som mål å diagnostisere deg. Slike strukturerte intervjuer og tester gir innblikk i styrker og svakheter som man kan ta med seg i den videre behandlingen. Personlighetstrekk har vi alle, og om det kan kalles en forstyrrelse i diagnostisk forstand er avhengig av både styrken på disse og oftest også at det kan settes en klar sammenheng mellom symptomene og konsekvenser i funksjonsnivå. Men det er jo avgjørende at det blir kommunisert på en fornuftig måte.

Jeg ville ikke nølt med å ta opp den tråden ved neste anledning hvis jeg var deg. Tenk på at målet med den testen ikke var å sette deg i bås for å kunne bruke det mot deg senere, men for å få bedre innsikt i hva du sliter med slik at dere kan komme videre.

Når jeg sa dette med "unnskyldning", så var det i hermetegn. Jeg tenker ikke at du bare har sittet og ventet på en unnskyldning for å oppføre deg slik eller slik, altså. Men det tankemønsteret du viser der er direkte uhensiktsmessig. Jeg tror jeg ville tatt en grundig prat med psykologen om dette også.

Folk kommer i mange varianter og med mange personlighetstrekk i forskjellige grader. Også folk som klarer seg bra. Tester du 100 personer vil i snitt ca 13 av dem komme ut med personlighetsforstyrrelse. Det er på ingen måte gitt at disse 13 fungerer dårlig eller ikke kan få gode liv. Det er heller ikke gitt at om noen av dem fungerer dårlig, så skyldes det at de har en personlighetsforstyrrelse. Ta informasjonen du får som det det er ment som: verktøy for å komme deg videre, ikke et stempel eller en "tittel".