View Single Post
67 kroner for 75gram Jack Links hos proteinfabrikken. Så er vel ikke «latterlig mye billigere» å kjøpe fra utlandet...