Tråd: MDG vs Rødt
View Single Post
Begge er ekstreme partier, men på forskjellig vis.

MDG er miljø/klima-ekstremister og alt de gjør er med dette som utgangspunkt. De har ikke øyne for annet og innser ikke at de kan ende opp med å bli klimakampens verste fiende. De vil i liten grad innrømme eller diskutere hvilken sosial effekt tiltakene deres har - om flere blir fattige, om økonomisk ulikhet øker - det er underordnet for dem. For hver de klarer å rekruttere skyver de med det to stykker langt over på andre siden og vi kommer et knepp nærmere en eller annen høyrepopulist som statsminister. Får de (delt) makt så vil de nødvendigvis få gjennomslag for noe av dette - det ser vi i Oslo. Det er mange som elsker det de får til, men politikken er ekstremt polariserende.

Rødt sitt ekstreme utgangspunkt om å avvikle kapitalismen vil de aldri få gjennomslag for, noe de vet godt selv, og det som gjenstår er relativt mainstream sosialistisk politikk, de deler mye med SV og en god del med AP, men de ønsker kanskje enda litt mer voldsomme virkemidler. I en samarbeidsregjering ville de vært fornøyde med å trekke ting enda litt mer mot venstre - litt høyere skatt; primært for de rike, litt høyere sosialhjelpstakster osv. De har en helhetlig politikk, i motsetning til MDG. Denne "helheten" er det selvsagt mange som ikke liker, men man vet hva man får og hvem som må betale for det.

Hvilket parti som ville gitt det verste samfunnet om de alene hadde flertall, det vet jeg ikke, men det hadde blitt ille uansett. Som relativt små til middels store samarbeidspartnere i en regjering eller et kommunestyre så er jeg imidlertid mye mer redd for MDG enn Rødt. Det har selvsagt noe å gjøre med at jeg er godt plassert på venstresiden selv, men jeg tror jeg kan si at jeg er også mindre redd for Frp i en slik posisjon enn jeg er MDG.

Det er rart dette med politikk, for jeg har stor respekt for utgangspunktet til MDG og det samfunnet Rødt egentlig ønsker seg er veldig likt det jeg ønsker meg. Problemet er bare at man etterhvert skjønner at mennesker er så forskjellige at en kommunistisk stat hvor kapitalismen er avviklet ikke vil fungere. Og at å skynde seg så fort som man burde i klimapolitikken uunngåelig vil føre til en backlash så lenge vi opererer med demokratiske styringsformer. For meg blir SV en fin middelvei, sosialt utjevnende politikk med mange av de samme miljø og klimamålene som MDG, men med et mer realistisk syn på hvordan vi kan komme dit. De er også klarere enn Rødt når det kommer til mijø og klima.