View Single Post
Kan ikke se for meg at dette er straffbart. Vedkommende har selv gitt tilgang. Her vil nok noen dra "hva med nøkkel til huset?". Nei, det blir ikke det samme. Det blir adgang til en fysisk eiendom slik loven ser det. Dette er en sak som aldri ville kunne anses som straffbar selv om den gjerne moralsk kan anses som slik.