View Single Post
Hvis du vil bekjempe krig og fordervelse, føler jeg det beste er å bidra med sin støtte til FN og tilsvarende organisasjoner. Krig har en konstant og forholde seg til, og det er konsekvensen etter at krigen er utspilt. Alle kan si seg enig i at det er ødeleggelsen av landskapet og mennesker, til tross for seieren eller nederlaget.