View Single Post
Ruskontrakt. Bot kommer på rullebladet, dumt å begrense framtida bare på grunn av at du har et rusproblem (Ja, hvis du ikke klarer deg med bare alkohol i 12 måneder eller hva det er, så har du et problem.)