View Single Post
Har hatt såppass mye noia på hasj at når jeg får skikkelig hjertebank eller noia biter jeg bare tennene sammen og "står han av". Det klarer jeg ikke med LSD, har mye lettere for å låse meg på tanker å få en noia som oppleves mye mere virkelig.