View Single Post
Kanskje forsøke en gang til i en litt roligere tone? Er jo ikke sikkert de helt skjønte problemstillingen, eller omfanget av å faktisk bli ført ut av manntallet og bli registrert som utvandret uten at det stemmer. Tror ikke vi skal spekulere hverken i hvilken utdannelse de har eller interessefelt.

Jeg skal forsøke å bringe klarhet i selve kjernen av problemet. At det er en systemfeil i dagens folkeregister bringer alvorlige og kompliserte problemer til de som rammes. Si at du er blitt rammet av dette, kanskje uten å vite om det. Ut av det blå blir du rammet av feks hypoglykemi, eller føling på godt norsk. Midt i offentligheten rammer dette så hardt at du faller om i kramper og blir bevistløs. Forbipasserende får ringt ambulanse og du blir hentet og kjørt til sykehus. Der blir det konstatert diabetes 2. Du får akutt-behandling og skrives raskt ut.

Når du skal hente din resept oppdager du at du må betale FULL pris for medisiner. Du kontakter legen og oppdager at du ikke har noen fastlege, og det er helle rikke mulig å få noen fastlege. For staten har på eget initiativ endret din status som utvandret fra landet til tross for at du aldri har flyttet til et annet land. Konsekvensen av dette er at du ikke lengre har noen som helst trygderettigheter. Selv ikke helsehjelp utover i tilfeller der det står om liv og død. Slik enhver utlending på kortere opphold i Norge har. Rettigheter som andre nordmenn i samme situasjon har ville ikke eksistert for deg. Fordi staten har ført deg opp som utvandret selv om det ikke stemmer.

Mange av de som har opplevd dette har måtte kjempe en hard kamp for å få rette opp fadesen. Det har vært tilfeller der svaret fra staten har vært at dette lar seg ikke rette opp. Du bor ikke her. Igjen. de fleste som er rammet av akkurat denne systemsvikten er "lavkaste" mennesker. Mennesker som av ulike årsaker har vært "uten fast bolig" i mer enn 2-3 år. Det i seg selv er jo helt krise. Om folk blir uten fast bolig så er det gjerne en grunn til det. De færreste som har et ok liv blir ikke plutselig uteliggere. Og selv om du skulle bli uteligger så er du jo faktisk nordmann med de samme rettigheter som alle oss andre. Men ikke i statens øyne. Måten staten har møtt disse og har trenert papirarbeidet på er under enhver kritikk.

Enkelte uteliggere har forsøkt å ha med seg bistandsarbeidere som er oppgående og kjenner til den som er rammet av uriktig vedtak som kan bekrefte ovenfor folkeregister at personen har fått ukentlig hjelp og bistand i alle de årene det gjelder uten det har hjulpet på saken. Noen saker har tatt over 1 år å løse og er fortsatt ikke løst.

Siden feks psykiatri kan være en medvirkende årsak til at noen blir uteliggere så vil jeg nevne at de som er rammet av denne systemfeilen heller ikke har rett til eller får psykisk helsehjelp sålenge de står i offentlige registre som "utvandret". Ingen terapi, ikke nødvendige medisiner og kun helt akutte tilfeller feks ved suicidalitet gir rett til innleggelse eller behandling. Straks den faren ikke er akutt er det rett ut tilbake til uteliggertilværelsen. Som om det hjelper på psykisk helse.

For oss som ikke er rammet er det nærmest umulig å tenke seg alle negative konsekvenser en slik systemfeil vil ha på enkeltmennesker skjebne og ikke minst helse. Slikt kan i værste fall føre til tap av liv, enten direkte eller indirekte og jeg håper de får rette opp i dette raskest mulig før noen faktisk dør av det.
Sist endret av _abc_; 14. januar 2020 kl. 17:10. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.