View Single Post
Det er nok dessverre rett. Har også en grunnpremie på mine forsikringer.